Angka 26 satu amaran dari Allah S.W.T-Surah Asy-Syu'ara'

Assalamualaikum pada semua pembaca sedar tidak sedar lebih 1400 tahun telah berlalu dan umat islam terus berkembang di akhir zaman ini..tahukah anda bahawa amaran telah di berikan kepada kita berkenaan bencana alam semenjak 1400 tahun yang lalu??percaya atau tidak ianya memang ternyata dalam al-quran dan kita sendiri termasuk diri saya sendiri masih lagi buta dalam kejahilan dunia ini.berikutan adalah fakta dan tarikh berlaku nya bencana alam pada tanggal 26 sepanjang abad ke 15-21

Bencana Tahun 1500-2010


26 Jan 1531 gempa bumi di Lisbon, Portugal, 30.000 orang mangsa
26 Jan 1700 gempa di Laut Pasifik, dari Vancouver Island, Southwest Canada off British Columbia hingga Northern California, Pacific Northwest,USA. Dikenali sebagai "megathrust earthquake".
26 Jul 1805 gempa bumi di Naples, Calabria, Italy, 26.000 orang mangsa
26 Aug 1883 Gunung Krakatau meletus, 36.000 orang mangsa
26 Dec 1861 gempa bumi di Egion, Yunani
26 Mar 1872 gempa bumi di Owens Valley, USA
26 Aug 1896 gempa bumi di Skeid, Land, Islandia
26 Nov 1902 gempa bumi di Bohemia, sekarang Czech Republic
26 Nov 1930 gempa bumi di Izu
26 Sep 1932 gempa bumi di Ierissos, Yunani
26 Dec 1932 gempa bumi di Kansu, Cina, 70.000 orang mangsa
26 Okt 1935 gempa bumi di Colombia
26 Dec 1939 gempa bumi di Erzincan, Turki, 41.000 orang mangsa
26 Nov 1943 gempa di Tosya Ladik, Turki
26 Dec 1949 gempa bumi di Imaichi, Jepun
26 Mei 1957 gempa di Bolu Abant, Turki
26 Mar 1963, gempa bumi di Wakasa Bay
26 Jul 1963 gempa bumi di Skopje, Yugoslavia, 1.000 orang mangsa
26 Mei 1964 gempa bumi di S. Sandwich Island
26 Jul 1967 gempa bumi di Pulumur, Turki
26 Sep 1970 gempa bumi di Bahia Solano, Colombia
26 Jul 1971 gempa bumi di Solomon Island
26 Apr 1972 gempa bumi di Ezine, Turki
26 Mei 1975 gempa bumi di N. Atlantic
26 Mar 1977 gempa bumi di Palu, Turki
26 Dec 1979 gempa bumi di Carlisle
26 Apr 1981 gempa bumi di Westmorland, USA
26 Mei 1983 gempa bumi di Nihonkai, Chubu
26 Jan 1985 gempa bumi di Mendoza, Argentina
26 Jan 1986 gempa bumi di Tres Pinos, USA
26 Apr 1992 gempa bumi di Cape Mendocino, California, USA
26 Okt 1997 gempa bumi di Italia
26 Dec 2005 Tsunami aceh di indonesia
26 Mei 2006 gempa Jogjakarta indonesia
26 Jun 2010 Tasik malaya di indonesia
26 Oct 2010 Merapi meletus di indonesia
26 Jan  2011 sumatera di indonesia 5.7
26 Feb 2011 Selatan sumatera di indonesia 4.7
26 Apr 2011 tenggara taiwan di taiwan 6.5
26 May 2011 kepulauan Flores 5.2
26 Jun 2011 irian jaya Di indonesia 5.5
26 Jul 2011 kepulaun Filipina di filipina 5.7
26 Aug 2011 <Unknown what will happen it was FRIDAY >""Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berAKAL" - Al-Imran 190
"Petikan Surah Asy-Syu'ara'

"1. Thaa Siim Miim 1074. (QS. 26:1)
2. Inilah ayat-ayat Al-Qur’an yang menerangkan. (QS. 26:2)
3. Boleh jadi kamu (Muhammad) akan membinasakan dirimu, karena mereka 1075 tidak beriman. (QS. 26:3)
4. Jika Kami kehendaki niscaya Kami menurunkan kepada mereka mu’jizat dari langit, maka senantiasa kuduk-kuduk mereka tunduk kepadanya. (QS. 26:4)
5. Dan sekali-kali tidak datang kepada mereka suatu peringatan baru 1076 dari Rabb Yang Maha Pemurah, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. (QS. 26:5)
6. Sungguh mereka telah mendustakan (Al-Qur’an), maka kelak akan datang kepada mereka (kenyataan dari) berita-berita yang selalu mereka perolok-olokkan. (QS. 26:6)
7. Dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik? (QS. 26:7)
8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. Dan kebanyakan mereka tidak beriman. (QS. 26:8)
9. Dan sesungguhnya Rabbmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (QS. 26:9)
10. Dan (ingatlah) ketika Rabbmu menyeru Musa (dengan firman-Nya): “Datangilah kaum yang zalim itu, (QS. 26:10)
11. (yaitu) kaum Fir’aun. Mengapa mereka tidak bertaqwa?” (QS. 26:11)
12. Berkata Musa: “Ya Rabbku, sesungguhnya aku takut bahwa mereka akan mendustakan aku. (QS. 26:12)
13. Dan (karenanya) sempitlah dadaku dan tidak lancar lidahku maka utuslah (Jibril) kepada Harun 1077. (QS. 26:13)
14. Dan aku berdosa terhadap mereka 1078, maka aku takut mereka akan membunuhku”. (QS. 26:14)
15. Allah berfirman: “Jangan takut (mereka tidak akan membunuhmu),maka pergilah kamu berdua dengan membawa ayat-ayat Kami (mu’jizat-mu’jizat); sesungguhnya Kami bersamamu mendengarkan (apa-apa yang mereka katakan), (QS. 26:15)
16. Maka datanglah kamu berdua kepada Fir’aun dan katakanlah olehmu: “Sesungguhnya kami adalah Rasul Rabb semesta alam, (QS. 26:16)
17. lepaskanlah Bani Israil (pergi) beserta kami”. (QS. 26:17)
18. Fir’aun menjawab: “Bukankah kami telah mengasuhmu di antara (keluarga) kami, waktu kamu masih kanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu 1079. (QS. 26:18)
19. Dan kamu telah berbuat suatu perbuatan yang telah kamu lakukan itu 1080 dan kamu termasuk golongan orang-orang yang tidak membalas guna”. (QS. 26:19)
20. Berkata Musa: “Aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. (QS. 26:20)
21. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu, kemudian Rabbku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. (QS. 26:21)
22. Budi yang kamu limpahkan kepadaku itu adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak Bani Israil”. (QS. 26:22)
23. Fir’aun bertanya: “Siapa Rabb semesta alam itu?” (QS. 26:23)
24. Musa menjawab: “Rabb Pencipta langit dan bumi dan apa saja yang di antara keduanya (Itulah Rabbmu), jika kamu sekalian (orang-orang) mempercayai-Nya”. (QS. 26:24)
25. Berkata Fir’aun kepada orang-orang sekelilingnya: “Apakah kamu tidak mendengarkan?” (QS. 26:25)
26. Musa berkata (pula): “Rabb kamu dan Rabb nenek-nenek moyang kamu yang dahulu”. (QS. 26:26)
27. Fir’aun berkata: “Sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila”. (QS. 26:27)
28. Musa berkata: “Rabb yang menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya (Itulah Rabbmu) jika kamu mempergunakan akal”. (QS. 26:28)
29. Fir’aun berkata: “Sungguh jika kamu menyembah Ilah selain aku, benar-benar aku akan menjadikan kamu salah seorang yang di penjarakan”. (QS. 26:29)
30. Musa berkata: “Dan apakah (kamu akan melakukan itu) kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu (keterangan) yang nyata?” (QS. 26:30)
31. Fir’aun berkata: “Datangkanlah sesuatu (keterangan) yang nyata itu, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar”. (QS. 26:31)
32. Maka Musa melemparkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ular yang nyata. (QS. 26:32)
33. Dan ia menarik tangannya (dari dalam bajunya), maka tiba-tiba tangan itu jadi putih (bersinar) bagi orang-orang yang melihatnya. (QS. 26:33)
34. Fir’aun berkata kepada pembesar-pembesar di sekelilingnya: “Sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai, (QS. 26:34)
35. ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya; maka karena itu apakah yang kamu anjurkan?” (QS. 26:35)
36. Mereka menjawab: “Tundalah (urusan) dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan (ahli sihir), (QS. 26:36)
37. niscaya mereka akan mendatangkan semua ahli sihir yang pandai kepadamu”. (QS. 26:37)
38. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang di tetapkan di hari yang ma’lum 1081, (QS. 26:38)
39. dan dikatakan kepada orang banyak: “Berkumpullah kamu sekalian. (QS. 26:39)
40. semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang 1082″ (QS. 26:40)
41. Maka tatkala ahli-ahli sihir datang, merekapun bertanya kepada Fir’aun: “Apakah kami sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang?” (QS. 26:41)
42. Fir’aun menjawab: “Ya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan (kepadaku)”. (QS. 26:42)
43. Berkatalah Musa kepada mereka: “Jatuhkanlah apa yang hendak kamu jatuhkan”. (QS. 26:43)
44. Lalu mereka menjatuhkan tali-temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata: “Demi kekuasaan Fir’aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang”. (QS. 26:44)
45. Kemudian Musa menjatuhkan tongkatnya maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu 1083. (QS. 26:45)
46. Maka tersungkurlah ahli-ahli sihir sambil bersujud (kepada Allah), (QS. 26:46)
47. mereka berkata: “Kami beriman kepada Rabb semesta alam, (QS. 26:47)
48. (yaitu) Rabb Musa dan Harun”. (QS. 26:48)
49. Fir’aun berkata: “Apakah kamu sekalian beriman kepada Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya dia benar-benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu maka kamu nanti pasti benar-benar akan mengetahui (akibat perbuatanmu); sesungguhnya Aku akan memotong tanganmu dan kakimu dengan bersilangan 1084 dan aku akan menyalibmu semuanya”. (QS. 26:49)
50. Mereka berkata: “Tidak ada kemudharatan (bagi kami); sesungguhnya kami akan kembali kepada Rabb kami, (QS. 26:50)
51. sesungguhnya kami amat menginginkan bahwa Rabb kami akan mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang-orang yang pertama-tama beriman”. (QS. 26:51)
52. Dan Kami wahyukan (perintahkan) kepada Musa: “Pergilah di malam hari dengan membawa hamba-hamba-Ku (Bani Israil), karena sesungguhnya kamu sekalian akan disusuli”. (QS. 26:52)
53. Kemudian Fir’aun mengirimkan orang yang mengumpulkan (tentaranya) ke kota-kota. (QS. 26:53)
54. (Fir’"

Rujukan :No comments:

Post a Comment

 
Aseng peace Blog © 2012 | Designed by LogosDatabase.com, in collaboration with Credit Card Machines, Corporate Headquarters and Motivational Quotes